GDPR - nová úprava ochrany osobných údajov

(19.01.2018)

Nová európska legislatíva na ochranu osobných údajov (nariadenie GDPR) nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Prináša množstvo zmien, a to nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre verejnú správu.

(Viac ...)Register partnerov verejného sektora

(13.06.2017)

Od 01. februára 2017 je príjímanie prostriedkov z verejných zdrojov podmienené registráciou v Registri partnerov verejného sektora.

(Viac ...)Ako spísať závet, či listinu o vydedení

(20.01.2017)

V prípade ak nechceme, aby náš majetok zdedili zákonom určení dedičia, ale dedičia podľa nášho určenia, je potrebné spísať závet (poslednú vôľu).

(Viac ...)j.s.a. - nový typ obchodnej spoločnosti nielen pre startup-istov

(09.01.2017)

Od 01.01.2017 je možné zakladať Jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.). Ide o nový typ obchodnej spoločnosti. Jedným z dôvodov zavedenia Jednoduchej spoločnosti na akcie má byť podpora vzniku nových Startup-ov na Slovensku.

(Viac ...)