JARABICA s.r.o.

advokátska kanceláriaAdvokátska kancelária JARABICA
Advokátska kancelária Jarabica, s.r.o. je kanceláriou poskytujúcou právne služby s odbornou starostlivosťou podľa individuálnych potrieb každého klienta. Našimi klientmi sú tak domáce, ako aj zahraničné subjekty bez ohľadu, či ide o fyzické osoby, obchodné spoločnosti alebo samosprávu. Pri našej práci pre klientov kladieme dôraz hlavne na profesionálny prístup, odbornosť, efektívnosť a diskrétnosť.

V prípade potreby pri riešení právnych problémov spolupracujeme aj s odborníkmi z iných oblastí, najmä súdnymi znalcami, súdnymi exekútormi a daňovými poradcami. Naše služby sa neobmedzujú len na územie Slovenskej republiky, ale prostredníctvom spolupracujúcej českej advokátskej kancelárie vieme zabezpečiť pre našich klientov právne služby aj na území Českej republiky.


Naš tím

JUDr. Martin Jarabica

V advokátskej kancelárií pôsobí ako advokát. Zameriava sa najmä na zastupovanie klientov v trestných a civilných konaniach, právo nehnuteľností a právo obchodných spoločností.

Pracovné skúsenosti a vzdelanie

JUDr. Tatiana Mičudová

V advokátskej kancelárií pôsobí ako právnička. Špecializuje sa najmä na oblasť pracovného práva a ochranu osobných údajov.


Mgr. Andrea Jarabicová Obernauerová

V advokátskej kancelárií pôsobí ako právnička. Zameriava sa najmä na oblasť verejného obstarávania a pracovného práva.
Právne služby
Spory a arbitráže

Sporové konania a arbitráže patria k základným prostriedkom hájenia práv našich klientov.

Obchodné spoločnosti

Jednou zo základných oblastí je poskytovanie právnych služieb súvisiacich s činnosťou obchodných spoločností.

Nehnuteľnosti

Zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo pri kúpe, predaji, prenájme alebo darovaní nehnuteľností.

Zmluvné právo

Zabezpečujeme vypracovanie kompletnej zmluvnej dokumentácie podľa individuálnych potrieb klienta.

Správa a vymáhanie pohľadávok

Evidencia a vymáhanie pohľadávok mimosúdne, súdne aj prostredníctvom exekúcie.

Trestné právo

Zabezpečujeme obhajobu klientov v trestnom konaní v rámci ekonomickej aj násilnej trestnej činnosti.

Rodinné právo

Rozvodové konanie, určenie výšky výživného či úprava styku s dieťaťom patria medzi najčastejšie žiadané oblasti rodinného práva.

Dedičské právo

V rámci dedičského práva poskytujeme najčastejšie naše služby dedičom, najmä zastupovanie dediča pred notárom či súdom.

Športové právo

Poskytujeme právne služby športovcom, ako jednotlivcom, ale aj celým národným športovým zväzom.

Pracovné právo a ochrada osobných údajov

Aktívne riešime pracovnoprávne problémy zamestnancov a zamestnávateľov.

IT právo a právo duševného vlastníctva

V stále ešte neštandardizovanom, ale čím ďalej tým viac regulovanom prostredí, zabezpečujeme ochranu práv klientov.

Daňové právo

Zastupujeme klientov v daňových konaniach, najmä v spojitosti s daňovými kontrolami pri nadmerných odpočtoch DPH.

Verejné obstarávanie

Poskytujeme právne poradenstvo v rámci procesu verejného obstarávania, tak obstarávateľom, ako aj uchádzačom.


Položte nám otázku

Kontaktné informácie
Kontakt

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
00421(0)903 92 92 54
advokat(at)jarabica(dot)sk
IČO: 47 454 831
DIČ: 202 392 6586

Mapa


Newsletter - zasielanie

V prípade záujmu o zasielanie Newslettru našej advokátskej kancelárie vyplňte Váš email.

Since 2015